Systemy przechowywania danych

Program wykładu

 1. Wprowadzenie

  Klasyfikacja nośników danych;  kodowanie (FM, MFM, RLL, PRML), organizacja logiczna (formatowanie, sektory uszkodzone, partycje, FAT, HPFS), pamięć buforowa, niezawodność nośników i urządzeń.

 2. Magistrale i interfejsy pamięci zewnętrznych

  ATA, SATA, SCSI, SAS, iSCSI, FC, FCIP, iFCP, Infiniband.

 3. Magnetyczne nośniki danych

  Zasada rejestracji magnetycznej, dyski magnetyczne (technologia, budowa, geometria, typy głowic, wydajność, twarde, elastyczne), pamięci taśmowe (zapis helikalny, liniowy), technologie (QIC, DAT, DLT, IBM 35xx, LTO); dyski magnetooptyczne.

 4. Optyczne nośniki danych

  Zasada rejestracji optycznej, dyski optyczne (technologia, kodowanie, budowa), technologie (CD, DVD, HD-DVD, Blu-ray), pamięć holograficzna.

 5. Pamięci półprzewodnikowe (flash)

 6. Złożone systemy pamięci

  HSM, ILM, wirtualizacja pamięci, macierze, gridy.

 7. Pamięci masowe w sieciach komputerowych

  Protokoły dostępu do plików w sieciach komputerowych (FTP, NFS, CIFS, WAFS), architektury systemów pamięci (DAS, NAS, SAN, VSAN).

 8. Kierunki i bariery rozwoju systemów przechowywania danych

Materiały źródłowe

Podręczniki

 1. T. Bilski, Pamięć. Nośniki i systemy przechowywania danych, WNT, Warszawa 2008.
 2. T. Bilski, Interfejsy i urządzenia zewnętrzne, Wyd. PP, Poznań, 2007.
 3. T. Clark, Storage Virtualization, Addison-Wesley, 2005.
 4. H. Dwivedi, Securing Storage: A Practical Guide to SAN and NAS Security, Addison-Wesley, 2006.
 5. M. Gook, Interfejsy sprzętowe komputerów PC, Helion, 2005.
 6. F. Schmidt, SCSI i IDE. Protokoły, zastosowania i programowanie, Mikom, 1999.
 7. J. W. Toigo, Zarządzanie przechowywaniem danych w sieci, Helion, 2004.
 8. U. Troppens, R. Erkens, W. Müller, Storage Networks Explained, Wiley, 2005.

Internet

 1. ATA/ATAPI, http://www.seagate.com/support/disc/manuals/ata/d1153r17.pdf
 2. Blu-ray, http://www.blu-ray.com
 3. DLT, http://www.dlttape.com
 4. Fibre Channel, http://www.fibrechannel.org
 5. Infiniband Trade Association, http://www.infinibandta.org
 6. iSCSI Storage, http://www.iscsistorage.com
 7. LTO, http://www.lto.org
 8. QIC, http://www.qic.org
 9. SCSI Library, http://www.scsilibrary.com
 10. Serial ATA, http://www.serialata.org
 11. Serial Attached SCSI - Tutorials, http://www.scsita.org/aboutscsi/sas/tutorials.html
 12. STORAGEsearch.com, http://www.storagesearch.com/
 13. Storage Networking Industry Association, http://www.snia.org
 14. Technical Committee T10, http://www.t10.org
*

dr inż. Tomasz Bilski, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5/106, 60-965 Poznań
tel. +48(61) 665 3554; Tomasz.Bilski@put.poznan.pl