Telefonia IP

Przedmiot obieralny dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Program wykładu

 1. Wprowadzenie

  Ogólna klasyfikacja i charakterystyka systemów telefonicznych: stacjonarne (PSTN, ISDN), komórkowe (GSM, UMTS), VoIP.

 2. Budowa i funkcje systemów telefonii IP

  Architektury systemów (bramki IP/PSTN, bramki sygnalizacyjne, węzły zarządzające). Ogólna charakterystyka protokołów i standardów VoIP: protokoły sygnalizacji, protokoły transmisji dźwięku, protokoły rezerwowania pasma, protokoły czasu rzeczywistego. Metody optymalizacji: kompresja, buforowanie, QoS, VAD.

 3. Podstawowe parametry systemów transmisji głosu w sieciach pakietowych

  Jitter, opóźnienia, współczynnik utraty pakietów.

 4. Standardy kodowania i kompresji głosu

  Kodeki falowe, źródłowe, hybrydowe. Kwantyzacja liniowa, nieliniowa. PCM, ADPCM, CELP, ACELP, MLQ, inne.

 5. Metody oceny jakości głosu

  Metody subiektywne MOS. Metody obiektywne: PSQM, PAMS, PESQ, MNB, E-model.

 6. Protokoły sygnalizacji

  H.323 (H.225, H.245), SIP (IMS), IAX, MGCP, H.248/Megaco.

 7. Protokoły czasu rzeczywistego

  RTP, RTCP, AVP.

 8. Protokoły rezerwacji zasobów

  RSVP.

 9. Odwzorowywanie numerów ENUM

  E.164 Number Mapping, domeny ENUM w DNS, rekordy NAPTR. Przenoszenie numerów telefonicznych: ACQ, QoR, OR, CD.

 10. Ochrona danych w systemach telefonii IP

  H.235, SRTP, SRTCP.

Literatura

Podręczniki

 1. Bromirski M., Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP, Wydawnictwo BTC, 2006.
 2. Davidson J., Peters J., Voice over IP podstawy, Mikom, 2005.
 3. Simmonds A., Wprowadzenie do transmisji danych, WKiŁ, Warszawa 1999.
 4. Tanenbaum A., Sieci komputerowe, Helion, 2004.
 5. Wallingford T., Switching to VoIP, O’Reilly Media, Inc. 2005.

Materiały źródłowe w Internecie

 1. Data Network Resource, www.rhyshaden.com/voice.htm.
 2. IAX, www.cornfed.com/iax.pdf.
 3. IETF, www.ietf.org.
 4. IEC Tutorials, www.iec.org/online/tutorials/.
 5. Internet Protocol Journal, www.cisco.com/ipj.
 6. IP Telephony Cookbook, http://www.terena.org/activities/iptel/chapters/IPTELEPHONYCOOKBOOK.pdf.
 7. H.323 Forum, www.h323forum.org/papers/.
 8. Networking Protocol Terms, Glossary and Dictionary, www.javvin.com/protocol/index.html.
 9. Requests for Comments, www.faqs.org/rfcs.
 10. Security Considerations for Voice Over IP Systems, csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-58/SP800-58-final.pdf.
 11. SIP Basics, www.internet2.edu/sip.edu/200507-workshop/NP133.PPT#1.
 12. SIPKnowledge, www.sipknowledge.com.
 13. SIP Tutorial, www.cs.columbia.edu/~coms6181/slides/11/sip_long.pdf.
 14. The TCP/IP Guide, www.tcpipguide.com.
 15. Voice over IP, www.protocols.com/pbook/VoIPFamily.htm.
 16. Voice over IP in networked virtual environments, http://research.edm.luc.ac.be/jori/thesis/onlinethesis/contents.html.
*

dr inż. Tomasz Bilski, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5/106, 60-965 Poznań
tel. +48(61) 665 3554; Tomasz.Bilski@put.poznan.pl