Urządzenia zewnętrzne

Program wykładu

 1. Wprowadzenie

  Klasyfikacja, aspekty funkcjonowania (standaryzacja, ergonomia, zużycie energii, ochrona danych, niezawodność, kompatybilność elektromagnetyczna). Interfejs człowiek-komputer.

 2. Obsługa wejścia/wyjścia

  Ogólne zasady wymiany informacji. Modele obsługi: polling, przerwania, DMA.

 3. Magistrale i interfejsy

  Klasyfikacja: szeregowe, równoległe, dupleks, półdupleks, simpleks, synchroniczne, asynchroniczne, izochroniczne, przewodowe, bezprzewodowe. Przykłady: RS 232C, USB, IEEE 1394, IrDA, Bluetooth, IEEE 1284. Magistrale pamięci zewnętrznych: ATA, SATA, SCSI, SAS, FCAL.

 4. Klawiatury i urządzenia wskazujące

  Budowa i działanie klawiatury, rodzaje urządzeń wskazujących: myszy, pulpity dotykowe.

 5. Skanery, kamery, czytniki kodów kreskowych, czytniki linii papilarnych

 6. Drukarki

  Drukarki laserowe, igłowe, atramentowe. Języki sterowania drukiem: ESC/P, PCL, PostScript. Plotery.

 7. Wyświetlanie obrazu

  Magistrale graficzne AGP, PCI Express. Budowa i działanie sterowników obrazu. Funkcje procesorów graficznych. Złącza sterownik-monitor: VGA, Composite, DVI, HDMI. DDC. Monitory CRT, LCD, plazmowe. Projektory multimedialne.

 8. Urządzenia akustyczne

  Metody kodowania i kompresji dźwięku. Budowa i działanie sterownika dźwięku. Metody syntezy brzmień instrumentów muzycznych. Przetwarzanie mowy: synteza, rozpoznawanie, kodowanie. MIDI.

 9. Pamięć zewnętrzna

  Metody kodowania danych. Pamięć magnetyczna, pamięć optyczna, półprzewodnikowa.

 10. Urządzenia transmisji danych

  Modemy, karty sieciowe.

Materiały źródłowe

Podręczniki

 1. T. Bilski, Pamięć. Nośniki i systemy przechowywania danych, WNT, Warszawa 2008.
 2. T. Bilski, Urządzenia zewnętrzne komputerów, Wyd. PP, Poznań, 2007.
 3. M. Gook, Interfejsy sprzętowe komputerów PC, Helion, 2005.
 4. P. Metzger, A. Jełowicki, Anatomia PC, Wyd. Helion, Gliwice, 1998.
 5. F. Schmidt, SCSI i IDE. Protokoły, zastosowania i programowanie, Mikom, 1999.
 6. W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego, WNT, Warszawa, 2000.
 7. R. B. Thompson, B. F. Thompson, PC hardware. Almanach. Helion 2004.

Internet

 1. USB in a NutShell http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/.
 2. Infiniband Trade Association, http://www.infinibandta.org.
 3. SCSI Library, http://www.scsilibrary.com.
 4. Serial ATA, http://www.serialata.org.
 5. Serial Attached SCSI - Tutorials, http://www.scsita.org/aboutscsi/sas/tutorials.html.
*

dr inż. Tomasz Bilski, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5/106, 60-965 Poznań
tel. +48(61) 665 3554; Tomasz.Bilski@put.poznan.pl