Propozycje tematów prac dyplomowych, inżynierskich 2009/2010

Uwagi ogólne

Zakres tematyczny prac obejmuje 3 szeroko rozumiane obszary:

 • ochronę danych,
 • sieci komputerowe
 • oraz systemy przechowywania danych.

Temat pracy dyplomowej, magisterskiej może być zaproponowany przez studenta lub wybrany z listy zamieszczonej poniżej. Wymienione poniżej tematy należy traktować jako punkt wyjścia do sprecyzowania ostatecznego tytułu pracy i zakresu wykonywanych zadań.

Proponowane tematy prac

 1. Multimedialna prezentacja działania protokołów sieciowych

  Część teoretyczna: wielowarstwowość transmisji w sieciach komputerowych, podstawowe problemy (dostęp do kanału komunikacyjnego, trasowanie pakietów, adresowanie w sieciach), charakterystyka najważniejszych protokołów transmisji.

  Część praktyczna: opracowanie multimedialnej (animowanej) symulacji działania wybranych protokołów transmisji (np, Ethernet, ATM, IP, TCP, DNS, HTTP, ...).

 2. Multimedialna prezentacja działania protokołów telefonii IP

  Część teoretyczna: Klasyfikacja protokołów telefonii IP. Analiza wybranych protokołów, w tym SIP, RTP, RTCP, RSVP.

  Część praktyczna: opracowanie multimedialnej (animowanej) symulacji działania systemu telefonii IP (np. SIP+RTP+RTCP).

 3. Implementacja systemu telefonii IP

  Charakterystyka transmisji strumieniowej w sieciach pakietowych. VoIP. Protokoły sygnalizacji H.323, SIP. Telefonia IP: elementy składowe systemu, wymagane parametry transmisji, kodeki, metody optymalizacji. Implementacja prostego systemu telefonii IP. Przeprowadzenie testów.

 4. Analizator parametrów transmisyjnych sieci IP

  Podstawowe parametry transmisyjne w sieciach IP, w tym: MTU, RTT, jitter, stopa utraconych pakietów, czynniki wpływające na wartości parametrów. Przegląd dostępnych narzędzi. Opracowanie koncepcji, projektu i oprogramowanie analizatora parametrów transmisyjnych dla sieci pakietowej. Przeprowadzenie testów. Wnioski.

 5. System pomiaru jakości mowy

  Metody oceny jakości mowy (MOS, PSQM, PESQ, E-model). Kodeki i ich właściwości. Opracowanie koncepcji, projektu i implementacja systemu do oceny jakości mowy kodowanej cyfrowo z użyciem różnych metod kodowania i kompresji.

 6. Sieci pamięci masowych

  Modele systemów pamięci masowych w sieciach komputerowych: DAS, NAS, SAN. Protokoły transmisji: Fibre Channel, iSCSI, SSA. Macierze dyskowe, pamięć wirtualna. Sieciowe systemy plików: NFS, CIFS, SAMBA, NDMP. Problemy bezpieczeństwa danych. Konwergencja rozwiązań. Opracowanie projektu sieci pamięci masowych dla wybranego systemu informatycznego.

 7. Program do filtrowania spamu z użyciem filtrów Bayesa

  Charakterystyka zjawiska spamu. Analiza metod ochrony przed spamem. Opracowanie własnego programu filtrowania przesyłek pocztowych w oparciu o filtry Bayesa.

  [http://www.paulgraham.com/spam.html]

 8. Portal internetowy poświęcony protokołowi IPv6

  Opracowanie projektu i zbudowanie portalu internetowego poświęconego protokołowi IPv6. W skład portalu powinny wchodzić, między innymi: słownik podstawowych pojęć, słownik angielsko-polski i polsko-angielski, słownik skrótów, hierarchiczny katalog zasobów Internetu związanych z IPv6, system wyszukiwania informacji, usługi komunikacji między użytkownikami (np. lista wysyłkowa).

*

dr inż. Tomasz Bilski, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5/106, 60-965 Poznań
tel. +48(61) 665 3554; Tomasz.Bilski@put.poznan.pl