Propozycje tematów prac dyplomowych, magisterskich na rok akademicki 2009/2010

Uwagi ogólne

Zakres tematyczny prac obejmuje 3 szeroko rozumiane obszary:

 • ochronę danych,
 • sieci komputerowe
 • oraz systemy przechowywania danych.

Temat pracy dyplomowej, magisterskiej może być zaproponowany przez studenta lub wybrany z listy zamieszczonej poniżej. Wymienione poniżej tematy należy traktować jako punkt wyjścia do sprecyzowania ostatecznego tytułu pracy i zakresu wykonywanych zadań.

Proponowane tematy prac

 1. Model sieciowego systemu pamięci masowych

  Analiza istniejących architektur systemów pamięci masowych: DAS, SAN, NAS, HSM, ILM, RAID, VRAID, MAID. Opracowanie modelu sieciowego systemu pamięci masowych. Implementacja modelu. Przeprowadzenie testów. Wnioski.

 2. Kompleksowa ochrona zasobów portalu internetowego

  Analiza zagrożeń, metod i narzędzi ochrony zasobów portalu internetowego. Opracowanie projektu i zbudowanie portalu internetowego zabezpieczonego przed zagrożeniami. Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa. Wnioski.

 3. Implementacja systemu telefonii IP z użyciem protokołu SIP

  Analiza protokołów sygnalizacyjnych telefonii IP (w tym H.323, SIP, IAX, MGCP, H.248). Opracowanie koncepcji, projektu i implementacja klienta i serwerów dla systemu telefonii IP opartego na protokole SIP. Przeprowadzenie testów. Wnioski.

 4. Implementacja systemu telekonferencyjnego

  Analiza protokołów dla systemów telekonferencyjnych. Opracowanie koncepcji, projektu i implementacja systemu telekonferencyjnego z wybranym protokołem sygnalizacyjnym. Przeprowadzenie testów. Wnioski.

 5. Bezpieczny system VoIP

  Analiza zagrożeń, metod i narzędzi ochrony w systemach VoIP. Opracowanie projektu i implementacja systemu VoIP z elementami bezpieczeństwa. Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa. Wnioski.

 6. Protokół sygnalizacyjny dla bezpiecznego systemu telefonii IP

  Analiza istniejących protokołów sygnalizacyjnych z punktu widzenia mechanizmów ochrony danych. Opracowanie koncepcji, projektu i implementacja nowego protokołu sygnalizacji umożliwiającego zagwarantowanie ochrony sieci telefonii IP. Przeprowadzenie testów. Wnioski.

 7. Implementacja protokołów transmisji w czasie rzeczywistym

  Analiza protokołów czasu rzeczywistego RTP, RTCP. Opracowanie własnej implementacji protokołów czasu rzeczywistego. Przeprowadzenie testów. Wnioski.

 8. System pomiaru jakości mowy

  Metody oceny jakości mowy (MOS, PSQM, PESQ, E-model). Kodeki i ich właściwości. Opracowanie koncepcji, projektu i implementacja systemu do oceny jakości mowy kodowanej cyfrowo z użyciem różnych metod kodowania i kompresji.

 9. Implementacja systemu nieodwracalnego usuwania plików z użyciem technik kryptograficznych

  Analiza metod nieodwracalnego niszczenia plików. Opracowanie projektu i implementacja systemu usuwania plików z użyciem systemu niszczenia kluczy kryptograficznych. Przeprowadzenie testów. Wnioski.

 10. Dostęp do pamięci masowych z użyciem protokołu IP

  Analiza istniejących protokołów i systemów plików dla sieciowych pamięci zewnętrznych (FTP, NFS, CIFS, iSCSI, FCIP, iFCP). Opracowanie projektu systemu pamięci z dostępem za pośrednictwem sieci TCP/IP.

*

dr inż. Tomasz Bilski, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5/106, 60-965 Poznań
tel. +48(61) 665 3554; Tomasz.Bilski@put.poznan.pl