Karta przedmiotu


Karta przedmiotu

Architektura systemów komputerowych

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Krzysztof Bucholc

wykład

cz

15:15-16:45

 

 

A3-C

laboratorium

pn

15:15-16:45

 

 

A3-118

2

mgr inż. Marek Retinger

laboratorium

wt

08:00-09:30

 

 

A3-110

09:45-11:15

 

 

A3-110

3

mgr inż. Łukasz Szabelski

laboratorium

wt

15:15-16:45

 

 

A3-110

17:00-18:30

 

 

A3-110

*

Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań;
tel.: +48 61 665 2365, +48 61 665 2624; faks: +48 61 665 2563; office_cie@put.poznan.pl