Karta przedmiotu


Karta przedmiotu

Algorytmy i złożoność

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr hab. inż. Krzysztof Chmiel

wykład

śr

11:45-13:15

 

 

A3-A

*

Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań;
tel.: +48 61 665 2365, +48 61 665 2624; faks: +48 61 665 2563; office_cie@put.poznan.pl