Karta przedmiotu


Karta przedmiotu

Systemy mikroprocesorowe

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Tadeusz Gajewski

wykład

wt

11:45-13:15

 

 

A3-A

laboratorium

pn

11:35-13:05

 

 

A3-110

13:30-15:00

 

 

A3-110

15:10-16:40

 

 

A3-110

16:50-18:20

 

 

A3-110

2

mgr inż. Marek Retinger

laboratorium

pn

09:45-11:15

 

 

A3-110

*

Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań;
tel.: +48 61 665 2365, +48 61 665 2624; faks: +48 61 665 2563; office_cie@put.poznan.pl