Karta przedmiotu


Karta przedmiotu

Systemy mikroprocesorowe

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr hab. inż. Krzysztof Chmiel

wykład

wt

11:45-13:15

 

 

A3-A

cz

09:45-11:15

 

 

A3-117x

laboratorium

wt

13:30-15:00

 

 

A3-110

cz

08:00-09:30

 

 

A3-110

2

mgr inż. Łukasz Szabelski

laboratorium

pn

09:45-11:15

 

 

A3-110

*

Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań;
tel.: +48 61 665 2365, +48 61 665 2624; faks: +48 61 665 2563; office_cie@put.poznan.pl