Karta zajęć w bieżącym semestrze


Karta zajęć

dr hab. inż. Krzysztof Chmiel

+48 61 665 3757

http://www.cie.put.poznan.pl/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=96&Itemid=65&lang=pl

Brak danych

*

Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań;
tel.: +48 61 665 2365, +48 61 665 2624; faks: +48 61 665 2563; office_cie@put.poznan.pl