Zajętość sal

 

Sala A3-118

Pn

n

p

a

b

a

b

EI

AG

Wt

n

p

a

b

a

b

Śr

n

p

a

b

a

b

Cz

n

p

a

b

a

b

Pt

n

p

a

b

a

b

So

n

p

a

b

a

b

Nd

n

p

a

b

a

b

*

Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań;
tel.: +48 61 665 2365, +48 61 665 2624; faks: +48 61 665 2563; office_cie@put.poznan.pl