Rozkład zajęć w bieżącym semestrze
 

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

Aktualizacja

KC

KC

 

TB

AWSI

 

DWD

w

k

 

08:00-09:30

13:30-14:15

15:15-16:00

p

 

 

 

 

 

A23-L022

A3-736

A1-9

 

PDI

PDI

ESK

TIP

k

w

w

w

w

08:45-09:30

09:45-11:15

11:45-13:15

13:30-15:00

13:30-15:00

 

p

 

n

p

 

 

 

 

 

A3-736

A3-17

A3-309

A3-309

A3-309

PSiZI

DWD

 

c

 

k

09:45-11:15

13:00-13:45

14:30-15:15

 

 

 

 

 

 

A3-218

A1-9

A3-736

 

 

DWD

 

k

 

 

11:50-12:35

12:45-13:45

 

 

 

N

 

 

 

A3-736

A1-9

TB

2018-02-23

KB

 

 

ASK

ASK

ASK

k

k

l

l

l

11:00-11:45

11:45-12:30

13:30-15:00

15:10-16:40

16:50-18:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3-734

A3-734

A3-110

A3-110

A3-110

SO

SO

SO

SO

ASK

w

l

l

l

l

08:00-09:30

09:45-11:15

11:45-13:15

13:30-15:00

15:10-16:40

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3-A

A3-118

A3-118

A3-118

A3-110

SWN

SWN

 

 

ASK

w

l

k

k

w

08:00-09:30

08:00-09:30

09:45-10:30

10:45-11:30

15:10-16:40

n

p

 

 

 

a

a

 

 

 

A3-118

A3-118

A3-734

A3-734

A3-A

KB

2018-02-27

TG

 

SM

SM

SM

SM

k

l

l

l

l

10:50-11:35

11:35-13:05

13:30-15:00

15:10-16:40

16:50-18:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3-736

A3-110

A3-110

A3-110

A3-110

SM

 

w

k

11:45-13:15

13:30-14:15

 

 

 

 

A3-A

A3-736

 

MS

 

MS

k

w

k

l

11:00-11:45

13:30-15:00

15:00-15:45

16:50-18:20

 

 

 

 

 

 

 

 

A3-736

A3-110

A3-736

A3-110

TG

2018-03-06

AG

KG

 

KG

 

w

k

l

k

09:45-11:15

11:20-12:00

11:45-13:15

13:20-14:00

 

p

n

n

 

 

 

 

A3-308

A3-733

A3-118

A3-733

 

 

KA

KA

BSE

k

k

w

l

w

11:00-11:45

12:45-13:15

13:30-15:00

13:30-15:00

15:10-16:40

 

 

n

p

n

 

 

 

 

 

A3-733

A3-733

A3-117x

A3-118

A3-117x

POD

POD

w

l

 

 

 

 

 

 

 

A3-118

POD

POD

w

l

 

 

 

 

 

 

 

A3-118

AG

2018-02-28

EI

PZ

 

MSI

l

k

l

09:45-11:15

11:30-13:00

13:00-15:00

 

 

 

 

 

 

A3-118

A3-733

A23-L022

SD

 

MSI

s

k

w

09:45-11:15

11:30-13:00

13:30-15:00

 

 

 

 

 

 

A5-216

A3-733

A23-L022

PZ

l

09:45-11:15

 

 

A3-118

EI

2018-02-26

IJ

ASK

ASK

 

 

l

l

k

k

08:00-09:30

09:45-11:15

11:15-12:00

12:00-12:45

 

 

 

 

 

 

 

 

A3-110

A3-110

A3-735

A3-735

 

 

k

k

10:15-11:00

11:00-11:45

 

 

 

 

A3-735

A3-735

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

N

 

IJ

2018-02-28

MA

TIP

ESK

ESK

AWSI

PZ

BSE

p

l

l

l

p

p

08:00-09:30

09:45-11:15

11:45-13:15

11:45-13:15

13:30-15:00

15:10-16:40

 

 

n

p

 

p

 

 

 

 

 

 

A3-310

A3-118

A3-118

A3-118

A3-118

A3-118

AWSI

 

 

PSiZI

PSiZI

l

k

k

c

c

08:00-09:30

09:45-11:15

11:15-12:45

13:30-15:00

15:10-16:40

 

 

 

n

n

 

 

 

 

 

A3-118

A3-735

A3-735

A3-211

A3-211

PZ

PZ

p

p

08:00-09:30

09:45-11:15

 

 

 

 

A3-120

A3-120

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

N

 

MA

2018-03-06

MR

SM

l

09:45-11:15

 

 

A3-110

 

ASK

ASK

k

l

l

10:45-11:30

11:45-13:15

13:30-15:00

 

 

 

 

 

 

A3-727

A3-110

A3-110

 

k

10:45-11:30

 

a

A3-727

MR

2018-02-22

Oznaczenia

Prowadzący zajęcia

KC

dr hab. inż. Krzysztof Chmiel

TB

dr inż. Tomasz Bilski

KB

dr inż. Krzysztof Bucholc

TG

dr inż. Tadeusz Gajewski

AG

dr inż. Anna Grocholewska-Czuryło

EI

dr inż. Ewa Idzikowska

IJ

dr inż. Izabela Janicka-Lipska

MA

mgr inż. Michał Apolinarski

MR

mgr inż. Marek Retinger

Przedmioty

ASK

Architektura systemów komputerowych

AWSI

Administrowanie wybranymi systemami informatycznymi

BSE

Bezpieczeństwo systemów e-biznesu

DWD

Dyżur w dziekanacie

ESK

Eksploatacja sieci komputerowych

KA

Kryptoanaliza

KG

Kryptografia

MS

Microprocessor systems

MSI

Modelowanie systemów informatycznych

PDI

Prawo dla informatyków

POD

Podstawy ochrony danych

PSiZI

Problemy społeczne i zawodowe informatyki

PZ

Projekt zespołowy

SD

Seminarium dyplomowe

SM

Systemy mikroprocesorowe

SO

Systemy operacyjne

SWN

Systemy wysokiej niezawodności

TIP

Telefonia IP

Formy zajęć

c

ćwiczenia

k

konsultacje

l

laboratorium

p

projekt

s

seminarium

w

wykład

Modyfikatory

n

tygodnie nieparzyste (nad kreską)

p

tygodnie parzyste (pod kreską)

a

pierwsza połowa semestru

N

według planu zajęć dla studiów niestacjonarnych

Budynki

A1

ul. Piotrowo 3 (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania)

A23

ul. Piotrowo 2 (Centrum Wykładowo-Konferencyjne)

A3

ul. Piotrowo 3A (Wydział Elektryczny)

A5

ul. Jan Pawła II 24 (Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii)

*

Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań;
tel.: +48 61 665 2365, +48 61 665 2624; faks: +48 61 665 2563; office_cie@put.poznan.pl